ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης σε μορφή pdf, βάση του Άρθρου Νο. 8 του νόμου 1599/1986.

Η Δήλωση σε μορφή PDF
Για να χρησιμοποιήσετε την δήλωση θα πρέπει να κάνετε λήψη του αρχείου pdf, να το εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία στην έντυπη πια μορφή. Σε περίπτωση που διαθέτετε κάποια εφαρμογή επεξεργασίας αρχείων pdf, τότε μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία μέσω της εφαρμογής σας.
Λήψη → Υπεύθυνη δήλωση N. 1599/1986 σε μορφή PDF

Δήλωση σε μορφή WORD
Κάνετε λήψη του αρχείου, συμπληρώστε τα πεδία μέσω της εφαρμογής WORD ή άλλης παρεμφερούς εφαρμογής και αποθηκεύστε την φόρμα στη συσκευή σας.
Λήψη → Yπεύθυνη δήλωση N. 1599/1986 σε μορφή WORD

0

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια ...

This article has not been revised since publication.

Δημιουργήθηκε από τον/την Κυριάκος Παπαδόπουλος on 10 Ιουλίου 2020.

X