ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Ενημερωτική επιστολή προς συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης»

Ενημερωτική επιστολή προς συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην
Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης σας ενημερώνει ότι για την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κοζάνης» στις επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να εκδοθούν «Βεβαιώσεις Μηχανικού» βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Άρθρο 30 – Νόμος 4495/2017 – Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας), ώστε να προχωρήσει στην προμήθεια των υλικών για την αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων.

Η προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών για την αναβάθμιση των όψεων έχει δηλωθεί και καταγραφεί για κάθε επιχείρηση μέσω της αντίστοιχης φόρμας που συμπληρώθηκε και υπογράφηκε από τους ιδιοκτήτες.

Οι μηχανικοί που θα εκδώσουν τις βεβαιώσεις έχουν επιλεγεί μετά από ανοικτή πρόσκληση μέσω της ιστοσελίδας του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης και ενημέρωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας και οι αμοιβές τους θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης». Για την διευκόλυνσή τους και για την επιτάχυνση των διαδικασιών παρακαλούμε για την συμβολή σας στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη του ακινήτου
  • Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), από τον λογιστή δεδομένου ότι με κωδικούς taxis έχει πρόσβαση στα δεδομένα ιδιοκτησίας τους στο https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoInitialRecords.aspx
  • Αντίγραφα αποδεικτικών στην περίπτωση υπαγωγής σε κάποιον από τους νόμους για τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 3843/10, 4178/13, 4495/17)

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα παραπάνω αφορούν στοιχεία του ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να μην θέλει να τα κοινοποιήσει αλλά να τα δώσει απευθείας στον μηχανικό που θα εκδώσει την βεβαίωση.

Επιπλέον, αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας και των παρακάτω σχεδίων που βρίσκονται στον φάκελο της άδειας του ακινήτου. Αυτά μπορούν ζητηθούν με αίτηση από Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) στην οδό Παύλου Χαρίση.

  • Τοπογραφικό του ακινήτου
  • Κάτοψη, όψη και τομή της επιχείρησης
  • Διάγραμμα κάλυψης

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα παραδώσετε στον/ην μηχανικό που θα αναλάβει την έκδοση βεβαίωσης για την επιχείρησή σας τη στιγμή που θα σας τα ζητήσει.

Στην περίπτωση αυθαιρεσιών που δεν έχουν τακτοποιηθεί ή προβλημάτων στην εξεύρεση της οικοδομικής άδειας και των σχεδίων της παρακαλούμε να ενημερώσετε τον μηχανικό όταν έρθει ή/και στείλτε email στη διεύθυνση openmall@eskozanis.gr ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την εξεύρεση λύσης. Δεν θα υπάρξει καμία συνέπεια σε σχέση με τις πολεοδομικές παραβάσεις και δεν θα υποχρεωθεί η επιχείρηση στην τακτοποίησή τους.

Η επιστολή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης (www.eskozanis.gr).

 

 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ

 

 

0

Γιάννης Τσαμπούρης


X