ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης»

X