ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Επαναδημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου έκδοσης Αδειών Μικρής Κλίμακας για την Πράξη “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης”

O Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης υλοποιεί το Πρόγραμμα «Ανοιχτό Κέντρο Δήμου Κοζάνης». Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Στα πλαίσια αυτού του Προγράμματος απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ για την ανάθεση έργου για χορήγηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1843/Β’ 13.5.2020 σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 Υπουργικής απόφασης καθώς και συμπλήρωση και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Β’ 4520) για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κοζάνης».
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη διαμόρφωση των προσόψεων των καταστημάτων εντός της περιοχής παρέμβασης του έργου.

Πρόσκληση προς μηχανικούς παράρτημα

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

0

Γιάννης Τσαμπούρης


X