ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης», σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. 1/02022023 Τεχνική Έκθεση. Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.

2023-02-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MARKETING

2023-02-02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11

0

Γιάννης Τσαμπούρης


X