ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Έρευνα για τις τεχνολογίες, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις προκλήσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου

Ο ΣΘΕΒ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο e-SELLER foStering E-retaiL in ruraL EU aReas, Erasmus+. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν, επίσης, εταίροι από τη Γερμανία, την Πολωνία.

Ποιος είναι ο στόχος του e-SELLER?

Το e-SELLER στοχεύει να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα λιανικού εμπορίου, εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, όπου το εργατικό δυναμικό δε διαθέτει τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες απαιτήσεις του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου.

Θα θέλαμε να μάθουμε από εσάς για τις γνώσεις σας σχετικά με:

  • τις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την εφαρμογή του e-retail,
  • τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται κατά την εργασία σε μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου,
  • τις καθημερινές προκλήσεις και ανάγκες του εργατικού δυναμικού του λιανικού εμπορίου και, τέλος,
  • την εργασιακή σας εμπειρία και τις ευκαιρίες μάθησης στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη στροφή προς το e-retail. 

Τα ευρήματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο στάδιο του έργου για την ανάπτυξη κατάλληλου και στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις μελλοντικές εξελίξεις και την ψηφιοποίηση του τομέα του λιανικού εμπορίου.

  To ερωτηματολόγιο έρευνας απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής και το εργατικό δυναμικό του τομέα του λιανικού εμπορίου.

Η έρευνα θα διαρκέσει 4 με 5 λεπτά και οι απαντήσεις σας θα είναι απολύτως ανώνυμες.

 

 

 

0

Αθανάσιος Δραγατσίκας

Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης.


X