ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρουσίαση Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης”

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης με απόφαση της 1ης Νοεμβρίου του 2018 του Διοικητικού του Συμβουλίου ενέκρινε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Κοζάνης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” με την συμμετοχή άνω των 120 καταστημάτων του εμπορικού κέντρου που δήλωσαν συμμετοχή με Υπεύθυνες Δηλώσεις. Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος φαίνεται στον χάρτη και επιλέξιμα είναι τα καταστήματα που έχουν είσοδος στους δρόμους που φαίνονται με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή.

Η πρόταση του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης έχει εγκριθεί και έχει αρχίσει η υλοποίησή της. Η Απόφαση Έγκρισης είναι η με αριθμ. 4275 / 1437 και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου 1.831.478,00 που περιλαμβάνει έργα ανάπλασης, ψηφιακές δράσεις και παρεμβάσεις στις όψεις των καταστημάτων, ενώ θα διενεργηθούν και δράσεις και εκδηλώσεις προβολής του Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Κοζάνης θα προχωρήσει στην ανάδειξη του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, υλοποιώντας το έργο της ανάπλασης της εμπορικής περιοχής βάσει μελέτης που εκπονείται, καθώς και με την προμήθεια ψηφιακών υποδομών και υποδομών βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στις υποχρεώσεις του Δήμου περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
– κατασκευή – αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας (χωματουργικά, σκυροδέματα , επενδύσεις – επιστρώσεις, έργα πρασίνου – φυτεύσεις, προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού)
– αναβάθμιση χώρων στάθμευσης
– φυτεύσεις πρασίνου, δεντροστοιχιών
– αναβάθμιση οδοφωτισμού – αλλαγή φωτιστικών στύλων
– βαψίματα στην πλατεία
– τοποθέτηση μουσαμά στις όψεις εγκαταλελειμμένων κτιρίων
– φωτισμός μνημείων
και παράλληλα ο Δήμος θα προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω:
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi)
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πρόσβασης σε πεζοδρόμους, «έξυπνης» στάθμευσης σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την προβολή και προώθηση των καταστημάτων μέσω ειδικών οθονών εξωτερικών χώρων
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού «έξυπνων» υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων
• Προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου φιλικού προς το περιβάλλον

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης θα προχωρήσει στην αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων με μια προμήθεια που περιλαμβάνει:
• Επένδυση όψεων με corten πάχους 2mm, με ή χωρίς διάτρηση με τυπογραφικά στοιχεία
• Επένδυση όψεων με πατητή τσιμεντοκονία
• Τέντες σκίασης. Τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων τεντών σε μέσο μήκος 2μ. μπροστά από τα καταστήματα, που έχουν πλάτος 4μ.
• Τοποθέτηση επιγραφής από γράμματα μεταλλικά γαλβανιζέ με σόκορο και ποδαράκι – κρυφού φωτισμού

Ενδεικτική όψη καταστήματος

0

Γιάννης Τσαμπούρης


X