ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Οριστικό πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης για την ανοιχτή πρόσκληση για την επιλογή στελεχών υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης

Οριστικό πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης για τηνανοιχτή πρόσκληση για την επιλογή στελεχών υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης για

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

0

Αθανάσιος Δραγατσίκας

Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης.


X