ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2018

Πρόσκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου με την επωνυμία

«ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ισχύοντος καταστατικού του, συγκαλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 14/11/2018 και ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο ΑΛΙΑΚΜΩΝ

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Τροποποίηση – επικαιροποίηση του καταστατικού και προσθήκη διατάξεων επ΄ αυτού.
Λήψη απόφασης για τη διακοπή της δευτερεύουσας δραστηριότητας υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση τα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 21/11/2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Δραγατσίκας Αθανάσιος Σβώλης Αθανάσιος

0

Αθανάσιος Δραγατσίκας

Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης.


X