3. Συνεργασία με Παν Δυτικής Μακεδονίας

Συνεργασία του συλλόγου με τον πανεπιστήμιο.
Μνημόνιο συνεργασίας
– εκμάθηση αγγλικών.
– σεμινάρια με το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων για διάφορα θέματα στους τομείς της διαφήμισης & προώθησης;

X