ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Εδώ προτείνω να βάλουμε:

– πρότυπα συμβάσεων κάθε είδους. έχει πολύ υλικό το ΕΒΕΑ αλλά και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.
– scripts υπολογισμού φόρων, εργατικών, κτλ.
– και άλλα εργαλεία που θα μπορεί ο επιχειρηματίας να χρησιμοποιεί, ή

Μετατρέπω τον τομέα Γνωσιακή Βάση στην οποία μπορούμε ν’ ανεβάζουμε καί εφαρμογές προς χρήση + τα μικροάρθρα άρθρα γνώσης (μια επιχειρηματική εγκυκλοπαίδεια δηλ)!

X