Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Απαιτούμενες διαδικασίες / δικαιολογητικά:

- απαιτείται η επίσημη μετάφραση όλων των δικαιολογητικών (όπως παρουσιάζονται στην αντίστοιχη ενότητα για τις Ε.Π.Ε.) από το Υπουργείο Εξωτερικών
- καταστατικό σύστασης της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.
- πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας - Α.Φ.Μ., έδρα, αντικείμενο δραστηριότητας
- πρακτικό Γ.Σ. με το οποίο ορίζεται φορολογικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα από τον οποίο απαιτείται φωτοτυπία ταυτότητας και φορολογική ενημερότητα
- για έκδοση Α.Φ.Μ. συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου (χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης) καθώς και χαρτόσημο ύψους 75.000 δρχ.
Κατηγορία: Τύπος Επιχείρησης