Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Για την έκδοση άδειας απαιτούνται:

Αίτηση (άρθρο 7 παρ.1 Α/Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης)

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση από τον αιτούντα του ακινήτου, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκέδασης (άρθρο 1 Π/Δ 231/89) ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.

Στοιχεία νομιμότητας κτιρίου (οικοδομική άδεια και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Πολεοδομίας ότι όλοι οι χώροι του οικήματος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εσωτερικών ανοικτών εξωστών (πατάρια) είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, νόμιμοι και κυρίας χρήσης προοριζόμενοι για κατάστημα, (άρθρο 7 παρ. 6 της Α/Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης) Αθηνάς 16. Η κύρια χρήση θα συνοδεύεται από αντίγραφο επικυρωμένο της κάτοψης του καταστήματος σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑΣ 16

Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος σε τέσσερα αντίτυπα, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και άρθρο 15 παρ. 6 της Α/Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης. Κλίμακα 1: 50 να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις: μήκος - πλάτος - ύψος - ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου. Το κάθε αντίτυπο να έχει ένα χαρτόσημο των 100 δρχ. και ένα μηχανόσημο των 5 δρχ. Σε κάθε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου να αποτυπωθούν και οι συγκεκριμένοι χώροι.

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 13 του Α.Ν 2520/40 τριπλότυπο του Δήμου.

Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνοδευόμενη από την μελέτη πυρασφάλειας. (Σαρρή 9)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση του χώρου για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος. Επιπλέον και τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, η υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών επιτρέπει τη χρήση του χώρου για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου (άρθρο 16 παρ. 7 ανωτέρω Υ.Δ). Επικυρωμένη η υπεύθυνη δήλωση - το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το ποιοι ήταν οι προηγούμενοι ενοικιαστές από το 1983 εώς σήμερα με τα εξής στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Α.Φ.Μ ή Α.Λ.Τ

Απόδειξη της ΔΕΗ.

Την προβλεπόμενη από το άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β' της Α/Β/8577/83 Υ.Δ δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.

Δύο φωτογραφίες.

Βιβλιάριο Υγείας - από Υγειονομικό (Λ. Αλεξάνδρας 196).

Εκλογικό Βιβλιάριο.

Ποινικό Μητρώο.

Φωτ/φο Αστυνομικής ταυτότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως κομμωτής/τρια, κρεοπώλης, αισθητικός).

Αν το κατ/μα λειτουργήσει μέσα στο ξενοδοχείο ή κάμπινγκ, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου του Ε.Ο.Τ. για την έγκριση της εγκατάστασης του κατ/τος στην επιχ/ση αυτή.

Αν το κατ/μα διαθέτει εργαστήριο απαραίτητη η έγκριση εγκατάστασης από την Δ/ση Βιομηχανίας (Πολυτεχνείου 4)

ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
- Το καταστατικό της εταιρίας
- Για τους εκπροσώπους, να προσκομίσουν:
- Ότι αναφέρεται στα άνωθεν, από το Νο. 13 -14 - 15 - 17.

Τα ποινικά μητρώα όλων των εταίρων. Εάν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται μόνο του εκπροσώπου.

Φάκελλος με λαστιχάκια.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ

Α. Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό - εξαερισμό του χώρου του καταστήματος.
Β. Βεβαίωση μηχανικού για ηχομόνωση.
Γ. Μελέτη στατικής επάρκειας.
* Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ισχύουν για έξι (6) μήνες.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.