Δευτέρα, Αύγουστος 10, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Αλλαγή - σταθμό - στη διαχείριση των ονομάτων χώρου .gr (domain .gr) αποτελεί η νέα τροποποίηση του κανονισμού από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), όπως εφαρμόζεται πλέον από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη (ΙΤΕ).
Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, δίδεται στο δικαιούχο ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr το αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής αίτησης εκχώρησης για το ίδιο όνομα χώρου καθώς και για τις δεσμευμένες μορφές του, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του.

Προθεσμία 15 ημερών μετά από τη λήξη

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι ένα όνομα χώρου με κατάληξη .gr, μετά τη λήξη του, δεν θα διατίθεται αμέσως προς καταχώρηση από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, αλλά θα υπάρχει μία περίοδος δεκαπέντε (15) ημερών, κατά την οποία ο μόνος που θα δικαιούται να υποβάλει αίτηση εκχώρησης για το συγκεκριμένο όνομα χώρου, καθώς και για τις δεσμευμένες μορφές του, θα είναι ο προηγούμενος φορέας του.

Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών, το όνομα χώρου θα διατίθεται προς καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Ανακούφιση για τους κατόχους ονομάτων

"Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες υποθέσεις στα δικαστήρια λόγω της κατάστασης που ίσχυε με τον προηγούμενο κανονισμό", δηλώνει η νομική σύμβουλος της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ κ. Έλενα Σπυροπούλου, "τώρα πλέον οι καταναλωτές-κάτοχοι ονομάτων .gr είναι προστατευμένοι καθώς η πρόνοια του νομοθέτη δίδει στον "ξεχασιάρη" 15 ημέρες, κατά τις οποίες το όνομα θα είναι ανενεργό, ώστε να διαπιστώσει το λάθος και να επανορθώσει, διασώζοντας ένα domain .gr, το οποίο συχνά-πυκνά είναι διακριτικός τίτλος εταιρείας, όνομα φήμης, ή κατοχυρωμένο σήμα".

Πιο ήσυχοι και οι εκχωρητές ονομάτων .gr

"Τώρα πια δεν κινδυνεύουμε να 'χρεωθούμε' το ανθρώπινο λάθος κάποιου υπαλλήλου της εταιρείας μας, ο οποίος λησμόνησε μία ανανέωση domain .gr" δηλώνει εκπρόσωπος εταιρείας εκχώρησης ονομάτων .gr που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, "δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πελάτες πλήρωσαν ανανέωση που δεν έγινε ποτέ".

Πότε θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις τρίτων προσώπων που θα υποβάλλονται πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του ονόματος χώρου, θα θεωρούνται ανυπόστατες, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .gr.

Περισσότερα:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
ΕΕΤΤ
Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ