Δευτέρα, Μάιος 21, 2018

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης

Στηρίζοντας την τοπική αγορά στηρίζεις το μέλλον των παιδιών σου.

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, η ΠΟΛ υπ’ αριθμ.1211/20-12-2017 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων» (επισυνάπτεται στην παρούσα), η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή.

Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει τα μέλη μας με παλιότερη εγκύκλιο με βάση την ΚΥΑ 180036/952/2017 (ΦΕΚ 2812Β) από την 1ηΙανουαρίου 2018 δεν θα διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, αντιθέτως αυτές θα χρεώνονται στον καταναλωτή και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για την διάθεση της στους καταναλωτές.  Το τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που τηρεί η επιχείρηση.

Η ΕΣΕΕ, αντιλαμβανόμενη την ανησυχία των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του νέου πλαισίου και την ύπαρξη κίνδυνου να επιβαρυνθούν, χωρίς δική τους ευθύνη, με σημαντικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις , άσκησε πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να εκδοθούν διευκρινήσεις, σχετικά με τις τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν στις ταμειακές μηχανές και στα λογιστικά λογισμικά, ώστε να ξεκινήσει ομαλά, από 1ης Ιανουαρίου 2018,η εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Σε απάντηση των ενεργειών της ΕΣΕΕ, εκδόθηκε η ανωτέρω ΠΟΛ, η οποία διευκρινίζει πως θα γίνεται γενικά η αναγραφή και η αποτύπωση του περιβαλλοντικού τέλους.

Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολόγια πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) στα οποία αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, πέραν των στοιχείων του υποχρεωτικού περιεχομένου θα αναγράφεται, επιπλέον η αξία του επιβαλλόμενου περιβαλλοντικού τέλους προ του Φ.Π.Α., με κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο.

Α. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση ΕΑΦΔΣΣ, κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκδίδει τα παραστατικά, ώστε όταν διατίθεται μια λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, να εμφανίζεται αυτόματα, ως παρελκόμενο είδος, το περιβαλλοντικό τέλος με Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Β. Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ».

Κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Ειδικά στην εξαιρετική περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, που έχουν διαχείριση παρελκομένων ειδών και προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» και επιπλέον αυτό το είδος θα είναι παρελκόμενο της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων με ξεχωριστή τιμή.

Με αυτές τις ρυθμίσεις, κατά την διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, αυτόματα θα εμφανίζεται ως πωληθέν είδος και το περιβαλλοντικό τέλος.

 

Σύμφωνα με τελευταίες διευκρινίσεις που ζητήσαμε ως Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι τα κάτωθι 3 σημεία:

 

1.Στις πλαστικές σακούλες με πάχος μέχρι 50 μικρόμετρα, χρεώνεται περιβαλλοντικό τέλος. 
2.Πλαστικές σακούλες με πάχος από 50 μm έως 70 μm δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος, αλλά είναι υποχρεωτική η τιμολόγηση τους στον πελάτη. 
3.Εξαιρέσεις: 
Για πολύ λεπτές σακούλες, μικρότερες των 15 μm δεν χρεώνεται περιβαλλοντικό τέλος μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύμα (χύδην) τροφίμων. 
Εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. 
Εξαιρούνται από το τέλος οι σακούλες που διατίθενται από περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

 

Υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του νέου πλαισίου από τους συναδέλφους, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κάποια παράταση για την εφαρμογή του και οι κυρώσεις είναι σημαντικές, καθώς προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

ΠΟΛ υπ’ αριθμ.1211/20-12-2017 «Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ «Η Κοζάνη γιορτάΖΕΙ» την Τρίτη 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, στα πλαίσια των ενεργειών του για τη στήριξη της τοπικής αγοράς και την προβολή όλων των καταστημάτων αποφάσισε κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018, τη διοργάνωση δράσεων με σκοπό την δημιουργία εορταστικής ατμόσφαιρας στην πόλη μας.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Λευκή Νύχτα»,διοργανώνει την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017, παραμονή της εορτής του πολιούχου της πόλης της Κοζάνης Αγίου Νικολάου, την εκδήλωση «Η Κοζάνη γιορτάΖΕΙ », για πρώτη χρονιά, με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς. Πρόκειται για μια βραδιά που θα μετατρέψει την πόλη μας σε ψυχαγωγικό επίκεντρο, καθώς έχει ως σκοπό να προσελκύσει επισκέπτες από τις γειτονικές περιοχές και όχι μόνο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της βραδιάς τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα, με είδη σε προνομιακές τιμές, μεγάλες προσφορές, ενώ η ΠΑΝΔΩΡΑ του Δήμου θα περιδιαβαίνει τους εμπορικούς δρόμους της πόλης δίνοντας τον δικό της εορταστικό τόνο στην αγορά!

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου διασκεδάζουμε, ψωνίζουμε, στηρίζουμε την τοπική αγορά και τον τόπο μας!

"Συνάδελφοι ας δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για άλλη μια μέρα γιατί η αγορά και ο τόπος μας το χρειάζεται! 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης

 

 Η ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

 
 

10

Χρόνος και εύρος διενέργειας των πρακτικών εμπορικής επικοινωνίας με τον καταναλωτή

 

1. Εκπτώσεις διενεργούνται τέσσερις (4) φορές το χρόνο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013. Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό

έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού (°mαπό …. % έως …. °n). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

 

2. Οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών

που διαθέτει το κατάστημα.

 

 

Προσοχή! Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

 

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.  

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.

 

28 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Προγραμματικές θέσεις της Νέας κυβέρνησης και προτάσεις ΕΣΕΕ για τη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα»

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα σε όλη τη διάρκεια της κρίσης. Όπως έχει καταγραφεί περισσότερες από 200.000 χιλιάδες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο ενώ πολλές προσπαθούν να επιβιώσουν με τεράστιες δυσκολίες. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς βάλλονται από την ταυτόχρονη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την απαίτηση αλλεπάλληλων και άδικων φόρων,  ενώ το πρόβλημα της ρευστότητας έχει δημιουργήσει ασφυξία.  Η ΕΣΕΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα θέματα αιχμής που απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πολλές από τις οποίες έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του νέας κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, το ελληνικό εμπόριο ελπίζει η νέα κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί ως προς τις προγραμματικές της θέσεις με τις προεκλογικές εξαγγελίες της σε σχέση με τις πολιτικές που θα ακολουθήσει για τη στήριξη και ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πέντε κυριότερες από αυτές. 

1. Προγραμματικές θέσεις της νέας κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό:

 • Ρύθμιση των χρεών, ιδιωτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς φορείς με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο των δόσεων να μην ξεπερνά το 20% του ετήσιου εισοδήματος. 
 • Ελεύθερη επιλογή  ασφαλιστικής κατηγορίας έως το 2017.
 • Κατάργηση της ποινικοποίησης για οφειλές στον ΟΑΕΕ.
 • Μέριμνα  για δυνατότητα συνταξιοδότησης σε όσους οφείλουν πάνω από  20  χιλιάδες ευρώ.
 • Καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Προτάσεις ΕΣΕΕ για το Ασφαλιστικό:

 • Θεσμοθέτηση της «εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» στην οποία θα υπάγονται οι επιχειρήσεις που απέκτησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2009 και μετά με αυτόματη ένταξή τους σε όλες τις ευνοϊκές υφιστάμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. 
 • Αναστολή από πλευράς ΟΑΕΕ της αποστολής κατασχετηρίων και ειδοποιητηρίων ποινικών διώξεων.
 • Πάγωμα/κεφαλαιοποίηση ασφαλιστικών οφειλών και μετατροπή τους σε ασφαλιστικό χρόνο.
 • Επιλογή χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας με οριζόντια μείωση εισφορών.
 • Αποποινικοποίηση για οφειλές στον ΟΑΕΕ.
 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εμπόρους (και μικρομεσαίους επιχειρηματίες) που έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές και αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να τις καταβάλουν.

2 .  Προγραμματικές θέσεις νέας κυβέρνησης για τη Ρευστότητα & τους Δανειολήπτες:

 • Ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας και Τραπεζών Ειδικού Σκοπού για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 • Στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών και ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. 
 • Αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου για την επιδότηση στοχευμένων παραγωγικών επενδύσεων.
 • Ιδιαίτερη έμφαση και ώθηση στα εγγυοδοτικά επενδυτικά προγράμματα. 
 • Νέα Σεισάχθεια» στα κόκκινα δάνεια των τραπεζών με ίδρυση ενδιάμεσου Δημόσιου φορέα διαχείρισης κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τις τράπεζες. Κατά περίπτωση διαγραφή μέρους των οφειλών για όσους δανειολήπτες είναι κάτω από το όριο φτώχιας και αναπροσαρμογή των οφειλών έτσι ώστε συνολικά οι ετήσιες καταβολές σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία να μην ξεπερνούν συνολικά το 30% του εισοδήματος.
 • Άμεση παύση ποινικών διώξεων, κατασχέσεων μισθών και τραπεζικών λογαριασμών, προσωποκράτησης και χορήγηση φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας. Επ’ αόριστο αναστολή των πλειστηριασμών της 1ης κατοικίας μέχρι 300.000 €.

Προτάσεις ΕΣΕΕ για τη Ρευστότητα & τους Δανειολήπτες:

 • Σύσταση ειδικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μμε επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) που θα προέλθει μέσα από τις συνέργειες του ΕΤΕΑΝ, αξιοποιώντας τις δομές τόσο των συνεταιριστικών τραπεζών όσο και των Εμπορικών Συλλόγων, που αποτελούν μέλη της Συνομοσπονδίας.
 • Εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών του χρηματοπιστωτικού τομέα.    
 • Παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών για το σύνολο των δικαιούχων και θέσπιση κριτηρίων προστασίας των  επιτηδευματιών που κινδυνεύουν να απολέσουν την οικεία ή την επιχείρησή τους. Επιβολή κυρώσεων μόνο στους «έχοντες» και οι οποίοι κακόπιστα αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

3. Προγραμματικές θέσεις νέας κυβέρνησης για το Φορολογικό Σύστημα:

 • Θεσμοθέτηση απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος με ριζικές τομές για  τουλάχιστον πέντε (5) έτη, το οποίο θα παρέχει κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις και θα επιτρέπει το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό. 
 • Υψηλότερη φορολόγηση στα διανεμόμενα κέρδη και χαμηλότερη σε αυτά τα οποία αποθεματοποιούνται για να επενδυθούν στην πραγματική οικονομία. 
 • Επαναφορά του αφορολόγητου των 12.000€. 
 • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αναπροσαρμογή  των αντικειμενικών αξιών. 

Προτάσεις ΕΣΕΕ για το Φορολογικό Σύστημα:

 • Δημιουργία απλού, σταθερού φορολογικού συστήματος με μικρότερες των σημερινών υπερβολικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ στα καύσιμα) και κατάργηση σειράς έκτακτων και άδικων φόρων, όπως το τέλος επιτηδεύματος κ.ά.
 • Κατάργηση του φορολογικού διαχωρισμού των πολιτών με βάση την πηγή του εισοδήματος και όχι με βάση τις συνολικά διαθέσιμες απολαβές, ανεξαρτήτως πηγής προελεύσεως. 
 • Υιοθέτηση ενιαίας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους και επαναφορά του αφορολόγητου ορίου από 9.545 ευρώ, με πρόβλεψη για κατοχύρωση της περαιτέρω προσαύξησής του για κάθε εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού στα 12.000 ευρώ. 
 • Θέσπιση ενός κοινού φορολογικού συντελεστή, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων (ατομικές, προσωπικές, κεφαλαιουχικές), ο οποίος θα διαμορφώνεται στο 15% επί των φορολογητέων κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομής μερίσματος θα επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 15%, που θα σηματοδοτεί και την εξάντληση/εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος.
 • Απαλλαγή φορολόγησης της 1ης κατοικίας και θέσπιση αφορολόγητου ορίου (ΕΝΦΙΑ). 
 • Μείωση αντικειμενικών αξιών σε ρεαλιστικά επίπεδα.
 • Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον κατά 50% και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ο ΦΜΑΠ τον κύριο φόρο.

4. Προγραμματικές θέσεις νέας κυβέρνησης για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΜμΕ:

 • Απλοποίηση αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, με την κατάργηση του πλήθους των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την λειτουργία τους.
 • Δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΕΠ),  ως φορέων ενημέρωσης και ουσιαστικής διεκπεραίωσης, με κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

Προτάσεις ΕΣΕΕ για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΜμΕ:

 • Απλοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης.
 • Αυτόματη/αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
 • Μετατροπή των Επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος ώστε η λειτουργία τους να καθίσταται οικονομικά βιώσιμη.
 • Αναθεώρηση του νόμου για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων. 

5. Προγραμματικές θέσεις  νέας κυβέρνησης για την ανάσχεση της ανεργίας και τον κατώτατο μισθό:

 • Σύμφωνα με το οικονομετρικό μοντέλο του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ η αύξηση του κατώτατου μισθού στα €751 για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος αλλά αναπτυξιακό αποτέλεσμα με  αύξηση της εγχώριας ζήτησης, κατά 0,75%, και του ΑΕΠ κατά 0,5%,  ενώ θα δημιουργήσει 7.500 θέσεις εργασίας. 
 • Ο τρίτος πυλώνας του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης έχει εθνικό στόχο να ξανακερδηθεί η εργασία στην πατρίδα μας. 

Προτάσεις ΕΣΕΕ για την ανάσχεση της ανεργίας και τον κατώτατο μισθό:

 • Η πρόταση που είχε υποβάλλει η ΕΣΕΕ τον Ιούλιο του 2012 για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ κρίσης επίπεδα επιβεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 για σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. 
 • Επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κατηγορία αριθμού απασχολουμένων (πχ. για επιχειρήσεις που απασχολούν 3 εργαζόμενους, να επιδοτείται η απασχόληση του ενός για διάστημα 18 μηνών, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης και των 3 θέσεων εργασίας). 
 • Επιδότηση δημιουργίας θέσεων εργασίας με το ισόποσο του επιδόματος ανεργίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν.4305/14

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής Ασφάλισης» θεσπίζεται  μεταβατικό σύστημα ρύθμισης οφειλών όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πλην ΝΑΤ γνωρίζοντας σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

α) Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 01/10/2014 (μισθολογικής περιόδου έως 31/08/2014)

β) Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

γ) Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που τελούν υπό καθεστώς ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

Η ρύθμιση του Ν.4305/14 έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4152/2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01/10/2014 και εφεξής.

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης διακανονισμού με τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., είναι ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. ή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που ανήκει ο οφειλέτης.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

A) Στους οφειλέτες δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:

 • Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων. 
 • Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%.
 • Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%.
 • Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%.
 • Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.
 • Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%.
 • Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%.
 • Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%. Για την υπαγωγή στην συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Β) Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωση επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων χορηγούνται μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης καταλογιστικών πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται η παρεχόμενη εκ του νόμου έκπτωση (ΠΕΕ, απόφαση καταλογισμού παροχών, συντάξεων κλπ). Τα αυτοτελή πρόστιμα (ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΠ) ενσωματώνουν κύρια υποχρέωση και δεν χορηγούνται σε αυτά οι εκπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Γ)  Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ).

Δ)  Η κύρια οφειλή βαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  

Οφειλέτες  του  Ι.Κ.Α.  -   Ε.Τ.Α.Μ.  και  οφειλέτες  που  έχουν  ενταχθεί  στο  Μητρώο Οφειλετών  του  Κ.Ε.Α.Ο.  ,  υποβάλλουν  την  αίτηση  για  υπαγωγή  στην  παρούσα ρύθμιση  απευθείας  στην  υπηρεσία  Κ.Ε.Α.Ο  ή  στην  ταμειακή υπηρεσία  του  Ι.Κ.Α.  -   Ε.Τ.Α.Μ..  που  ανήκει  ο  οφειλέτης,  χωρίς  να  απαιτείται προσκόμιση  υπηρεσιακού σημειώματος από το φορέα.

Δυνατότητα  υποβολής αιτήσεων για  υπαγωγή στη  ρύθμιση  του  παρόντος άρθρου υφίσταται  μέχρι  και την τελευταία  εργάσιμη  ημέρα του Μαρτίου του  2015.

Επισημαίνεται ότι  καταληκτική  ημερομηνία  για  την καταβολή  της πρώτης δόσης  καθώς  και  των  υπόλοιπων  δόσεων  της  ρύθμισης  είναι  η  21η  κάθε μήνα  και εφόσον δεν είναι εργάσιμη  η  επόμενη εργάσιμη.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡ/ΚΟΥ  ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση 4837/16-1-2005 (ΦΕΚ 66Β΄) με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο νόμο για τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στην ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας κ.κ. Σκρέκας, Χαρδούβελης και Βρούτσης, καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (δηλαδή κυρίως τις Τράπεζες) που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και των βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται σε σχέση με την αξία των περιουσιακών τους  στοιχείων. 

Ρυθμίζεται, επίσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων, Φορολογικής Διοίκησης και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία). 

Ειδικότερα, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης ενώ η βεβαίωση που συνυποβάλλεται περιλαμβάνει:

 • Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία.
 • Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις κ.α.).
 • Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.
 • Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων που ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1-1-2010.
 • Δικαιολογητικά φορολογικού περιεχομένου (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και  ΦΚΑ, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρίας).
 • Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, τη Φορολογική Διοίκηση,  τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την ΗΔΙΚΑ.

Η ΚΥΑ καθορίζει, επίσης, τον τύπο της βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς τις εφορίες  οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% που προβλέπει ο νόμος. Η έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο, προϋπόθεση για την ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς τις Tράπεζες είναι να έχουν από πριν υπαχθεί σε ρύθμιση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα με τα ως άνω, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε μια θετική εξέλιξη στο θέμα της αποποινικοποίησης των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.  

Πάντα, θεωρούσαμε και θεωρούμε ντροπή να ισχύει ένα τέτοιο μεσαιωνικό μέτρο, να πηγαίνει δηλαδή ένας έμπορος στην φυλακή επειδή έχει προς το ταμείο του οφειλές, που αφορούν – προσοχή!- τον ίδιο και όχι τους εργαζόμενούς του και –ούτως ή άλλως- αφήνουν αυτόν και την οικογένειά του, χωρίς ασφάλιση, χωρίς σύνταξη και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Το συγκεκριμένο αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο θεσπίστηκε με τον χουντικό αναγκαστικό νόμο 86/1967 και «υιοθετήθηκε» μόνο από τον ΟΑΕΕ μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 258/2005. Ισχύει έτσι «αποκλειστικά» για εμάς που είμαστε ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και όχι για τις άλλες –περισσότερο προνομιούχες- τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών (γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών κλπ.).

Διαφαίνεται πλέον ότι η πάγια θέση μας, δηλαδή ότι δεν μπορεί, ένα ταμείο μεταξύ όλων, να διώκει τους οφειλέτες του ποινικά για ίδιες οφειλές, έρχεται στο προσκήνιο και γίνεται δεκτή από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.  

Εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης μαζί με την ΕΣΕΕ συνεχίζουμε να προβάλλουμε το αίτημα αυτό προς κάθε κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ειδικά μετά τις ανακοινώσεις του νέου υπουργού.

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4177
Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

γ) Την Κυριακή των Βαΐων.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα, 

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), 

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου ≪κατάστημα εντός καταστήματος≫ (≪shops−in−a−shop≫) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (≪outlet≫), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερειάρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.1892/1990 (Α’ 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α΄34), κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).

β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
≪Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.≫

Tα αποτελέσματα των εκλογών στον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης έχουν ως εξής:
Στο 7μελές Δ.Σ. Του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης εκλέγονται:
Αθανασιάδης Δημήτρης 203
Δραγατσικάς Αθανάσιος 163
Μπουκουβάλας Χρήστος 138
Πούλιος Χρήστος 102
Σαρρη Κωνσταντίνα 80
Νατσιόπουλος Γιάννης 72
Γκουτζιώτη Σοφία 69
Παπαδόπουλος Κώστας 63 (Αναπληρωματικός)

Στο 8μελες Δ.Σ. της Ομοσπονδίας (K.Δ. Μακεδονίας)
Αθανασιάδης Δημήτρης 181
Δραγατσίκας Αθανασιος 135
Βαρέκας Αθανάσιος 119
Χατζηγιαννακίδης Νίκος 112
Γκατζόφλιας Ιωάννης 104
Πούλιος Χρήστος 83
Μπαγκατζούνης Αθανάσιος 77
Καραπαναγιωτίδου Μάρω 72

Eξελεγκτική επιτροπή:
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος 140
Τσιομπάνος Ιωάννης 121
Μπασιάς Νίκος 117

 

Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους.

Δεσμευόμαστε ότι από την επόμενη κιόλας εβδομάδα που θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση θα αρχίσουμε να βλέπουμε έργα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την τοπική μας αγορά και  κατ' επέκταση για την τοπική κοινωνία.

Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο διότι ο σκοπός μας είναι κοινός.

Μεγαλύτερο του 30% υπολογίζεται ότι θα είναι το «κούρεμα»

των χρεών για τις επιχειρήσεις, όπως δήλωσε ο υπουργός

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκος Δένδιας, στην

πρωινή εκπομπή του MEGA. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι

επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες.

Ο κύριος Δενδιας έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ρύθμιση

ιδιωτικού χρέους στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας,

υπολογίζοντας στα 100 δισ. ευρώ το συνολικό πόσο

των «κόκκινων δανείων» σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά

ταμεία.

Ο Υπουργός τόνισε ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν

αν θα ζητούν ρύθμιση των χρεών τους και στις τράπεζες και

στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία και εξέφρασε την

ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία με την τρόικα,

ώστε η ρύθμιση να κατατεθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του

Νοεμβρίου προς ψήφιση.

Θέμα « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, το ασφαλιστικό στο σύνολό του, μαζί με τα εγγενή προβλήματα βιωσιμότητας που παρουσιάζει, συνιστά παράγοντα κομβικής σημασίας τόσο για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και την διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά και στην κοινωνία.  Δεδομένου δε ότι, το θέμα παρουσιάζει μία ιδιαίτερη δυναμική πρόσφατα, ενόψει και της εισαγωγής της νέας ρύθμισης που θα προβλέπει την δυνατότητα εξόφλησης χρεών έως και 100 δόσεις, σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες εξελίξεις, τόσο σε ότι αφορά το ασφαλιστικό γενικότερα, όσο και το βασικό μας χώρο ασφάλισης, τον ΟΑΕΕ.

1. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης οφειλετών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και να τεθεί άμεσα σε ισχύ νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα επιλύσει το θέμα των διασταυρώσεων και των συμψηφισμών της επιστροφής φόρου με οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Η νέα ΚΥΑ θα προβλέπει τη δημιουργία Βάσης Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Εισφορών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., εταιρεία του υπουργείου Εργασίας που είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτή τη βάση θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά όλοι οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανεξαρτήτως αν αυτές έχουν ρυθμιστεί ή όχι. Σε συνεργασία με τα ασφαλιστικά Ταμεία θα δημιουργηθεί μηχανισμός online ενημέρωσης της βάσης αυτής, η οποία μέχρις ότου ολοκληρωθεί, θα επικαιροποιείται ανά δεκαπενθήμερο. Το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη διαδικασία ελέγχου ύπαρξης ή μη οφειλών στα Ταμεία θα υποβάλει στην ΗΔΙΚΑ το αρχείο δικαιούχων επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ. Εφόσον λάβει σήμανση ότι ο δικαιούχος υπόκειται σε διαδικασία συμψηφισμού, η υπόθεση θα εκκαθαρίζεται από την αρμόδια κάθε φορά ΔΟΥ.

Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος της εκάστοτε ΔΟΥ θα αποκτά πρόσβαση στη Βάση Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών της ΗΔΙΚΑ, θα καταχωρίζει στην εφαρμογή τον ΑΦΜ του δικαιούχου επιστροφής και θα βλέπει όλα τα στοιχεία του (είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία), το ποσό της οφειλής, τα Ταμεία στα οποία χρωστάει, τους λογαριασμούς IBAN στους οποίους θα κατατεθεί το παρακρατηθέν ποσό προς συμψηφισμό, την πιθανή κατανομή του ποσού σε περισσότερα ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και το ποσό που απομένει μετά τον συμψηφισμό, για επιστροφή. Το υπουργείο Οικονομικών θα αποδίδει τα παρακρατούμενα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ταμείων και θα αποστέλλει ημερησίως, στις αρμόδιες διευθύνσεις και την ΗΔΙΚΑ, ηλεκτρονικό αρχείο με τα αποδιδόμενα ποσά ανά ΑΦΜ. Με την καταχώριση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ των εντολών μεταφοράς και τη διασταύρωσή τους από το ημερήσιο αρχείο του υπουργείου Οικονομικών, θα ολοκληρώνεται ο συμψηφισμός και το σύστημα της ΗΔΙΚΑ θα αφαιρεί από τις συνολικές οφειλές τα συμψηφισθέντα ποσά. Τα Ταμεία με τη σειρά τους θα ενημερώνουν τα πληροφοριακά τους συστήματα για το νέο υπόλοιπο του οφειλέτη. Όσο για τους δικαιούχους επιστροφής - οφειλέτες, αυτοί θα ενημερώνονται με τη σειρά τους, τελευταίοι, ηλεκτρονικά, μέσω του taxis.

2. Κατάρτιση νέου Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης

Το υπουργείο Εργασίας προχωράει στην «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας επιλεγμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», η οποία υλοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τον προσεχή χρόνο.

Ουσιαστικά αποτελεί μια προσπάθεια για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση του δαιδαλώδους τοπίου της κοινωνικής ασφάλισης και καταλήγει μέσω συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας στην κατάρτιση ενός απλού, χρηστικού και διαφανούς Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το πρώτο βήμα έγινε με την καταγραφή του συνόλου της ασφαλιστικής νομοθεσίας, μέσω της ταξινόμησης των πλαισίων των Ταμείων, ως εξής:

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Πλήθος

Νόμων

Πλήθος Διαταγμάτων (Νομοθετικά, Προεδρικά, Κανονιστικά)

Υπουργικές Αποφάσεις

Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις Διοικητή

 

Σύνολο

Οριζόντιες Διατάξεις

138

9

201

 

348

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

149

24

205

844

1.222

ΟΑΕΕ

72

52

289

1.279

1.692

ΕΤΑΑ

43

29

29

2

103

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

152

118

199

19

488

ΟΓΑ

66

17

110

70

263

ΕΤΕΑ

180

123

572

146

1.021

ΤΑΠΙΤ

7

7

18

0

32

ΤΠΔΥ

61

45

23

2

131

ΤΑΥΤΕΚΩ

16

64

55

1

136

ΣΥΝΟΛΟ

884

488

1.701

2.363

5.436

Επίσης συγκεντρώθηκαν 2.800 Δικαστικές Αποφάσεις και 26 Διατάξεις Κοινοτικού & Διεθνούς Δικαίου.

3. Πρόωρη συνταξιοδότηση και θεμελίωση δικαιώματος με 15ετία, οι γκρίζες ζώνες του ασφαλιστικού

Στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015 – Η τρόικα επιμένει στις αλλαγές και χαρακτηρίζει το ελληνικό σύστημα «γενναιόδωρο» - Το ποσοστό αναπλήρωσης από 95,7% το 2010 θα περιοριστεί στο 48,5% την περίοδο 2020 - 2060.

Στο κάδρο των αλλαγών μπαίνουν τα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι «κατοχύρωσαν» πρόωρη ή και πλήρη σύνταξη πριν από το 2013, αλλά και η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 15ετία, ενώ «κλείδωσε» στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015.

Συζητείται η αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης ή ένσημα) σε 20 έτη (6.000 ένσημα). Η τρόικα επιμένει γι’ αυτά τα δύο θέματα και διαπιστώνει ότι το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα παραμένει «γενναιόδωρο» και ως εκ τούτου, για να αυξηθεί η βιωσιμότητά του θα πρέπει να αυξηθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών σε σχέση με τις παροχές ή και να μειωθεί το ποσοστό αναπλήρωσης και κατά συνέπεια να συρρικνωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες. «Κλείδωσε» στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015, ανοικτά όμως παραμένουν δύο κομβικής σημασίας θέματα που θα καθορίσουν αφενός τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το νέο έτος, αφετέρου το ύψος των συντάξεων. Στο στόχαστρο της τρόικας μπαίνουν τα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι «κατοχύρωσαν» πρόωρη ή και πλήρη σύνταξη πριν από το 2013, αλλά και η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 15ετία.

Τα δεκάδες «τεχνικά» θέματα που παρουσιάστηκαν στην προσπάθεια των ασφαλιστικών ταμείων να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του νόμου 3863/2010 που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και προβλέπει την καταβολή βασικής σύνταξης παράλληλα με την αναλογική φαίνεται πως μπορούν να λυθούν με εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. Μένουν, όμως, δύο «καυτά» θέματα: Πρόκειται για την κατάργηση των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για όσους «κατοχύρωσαν» δικαίωμα συνταξιοδότησης τα προηγούμενα έτη και την αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης ή ένσημα) σε 20 έτη (6.000 ένσημα). Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να παραπέμψει και τις δύο αυτές αποφάσεις για την άνοιξη του 2015, με κεντρικό επιχείρημα ότι οι όποιες αλλαγές δεν θα ισχύσουν άμεσα, καθώς απαιτείται σεβασμός των λεγομένων ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η τρόικα φαίνεται πως επιμένει και για τα δύο θέματα και επεσήμανε ότι τα πραγματικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι πολύ μικρότερα από τα θεσμοθετημένα, απαιτώντας μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών. Μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση, άλλωστε, φαίνεται πως έκαναν αποδεκτό το αίτημα της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας να μη συζητηθούν οριζόντιες μειώσεις στις κύριες συντάξεις.

Αναγνώριση

Κεντρικό ρόλο στις σχεδιαζόμενες αλλαγές αναμένεται να διαδραματίσει η αναγνώριση μόνο των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και η κατάργηση των «κατοχυρωμένων» δικαιωμάτων, έννοια που εισήχθη στην ασφαλιστική νομοθεσία με την εξειδίκευση του νόμου 3863/2010 (νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη). Η επιλογή αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κάτι που δεν απέκλεισε η ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της κατάργησης των στρεβλώσεων και εσωτερικών αδικιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η τρόικα διαπιστώνει, επίσης, ότι, για να αυξηθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών σε σχέση με τις παροχές ή και να μειωθεί το ποσοστό αναπλήρωσης και κατά συνέπεια να συρρικνωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες. Η πρόθεση της κυβέρνησης να μην πειράξει το ύψος των συντάξεων, πέρα από τις θεσμοθετημένες με τον νόμο 3863/2010 αλλαγές, φέρνει πιο κοντά την αύξηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης από 15 έτη (4.500 ένσημα) σε 20 (6.000 ένσημα). Η αλλαγή θεωρείται δεδομένη και μένει να αποφασιστεί εάν θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση εντός του 2014 ή θα παραπεμφθεί και αυτό το θέμα για μετά τον Μάρτιο.

Οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Εργασίας λένε ότι πρέπει το Υπουργείο να επισπεύσει την εφαρμογή του νόμου 3863/2010 προκειμένου η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων να επιτευχθεί γρηγορότερα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, το ποσοστό αναπλήρωσης από 95,7% το 2010 θα περιοριστεί στο 48,5% την περίοδο 2020 - 2060, αλλά τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών φαίνεται πως επιβάλλουν αμεσότερες παρεμβάσεις. Και αυτό το θέμα, όμως, μπορεί να αποφασιστεί και να θεσμοθετηθεί εντός του 2015 ή και αργότερα, αφού οι όποιες αλλαγές θα προβλέπουν σίγουρα μια περίοδο προσαρμογής για τους ασφαλισμένους που πρόκειται να καταθέσουν τα χαρτιά τους τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Προβλήματα

Το ύψος της βασικής σύνταξης, όπως ξεκαθάρισε το Υπουργείο θα παραμείνει το 2015 στα 360 ευρώ, ενώ σύμφωνα με ότι φαίνεται, τα κατώτατα όρια σύνταξης θα υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο που υπολογίζονται όλες οι συνταξιοδοτικές παροχές, ήτοι τα 33,56 ευρώ και όχι τα 26,18 ευρώ που προέκυψαν μετά την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 που επέβαλε τη μείωση του κατώτατου μισθού. Στο θέμα των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ασφαλισμένων που δεν συμπληρώνουν τα 4.500 ένσημα, θα υπερισχύσει ο μεταγενέστερος νόμος 4093 του 2012, που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο από αυτό που έχει τεθεί στο άρθρο 2 του 3863.

Τέλος, μια σειρά ειδικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα θέματα της διαδοχικής ασφάλισης, των συντάξεων αναπηρίας, αλλά και των συντάξεων χηρείας που λαμβάνουν οι επιζώντες σύζυγοι, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής, μπορούν να λυθούν με εγκυκλίους, χωρίς να απαιτείται νέα νομοθετική παρέμβαση.

4. Σύσταση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων

Το βασικότερο πλεονέκτημα για τις εταιρείες που θα μπουν στο «Λευκό Μητρώο» είναι ότι θα προτιμώνται σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, για να συμμετάσχουν σε προγράμματα απασχόλησης που θα εκπονεί στο εξής ο ΟΑΕΔ. Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο «Λευκό Μητρώο» θα πρέπει να μην έχει πραγματοποιήσει καμία παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας ψάχνει τρόπους για να διορθώσει τη διάταξη για την επιβολή προστίμων, 10.550 ευρώ ανά περίπτωση, όταν εντοπίζονται εργαζόμενοι που δουλεύουν ανασφάλιστοι σε επιχειρήσεις.

Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας ετοιμάζουν διάταξη που συμπεριλαμβάνει και τους ελέγχους που πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία στις επιχειρήσεις γενικότερα. Σε μια τέτοια περίπτωση, που τα κλιμάκια της οικονομικής

αστυνομίας θα εντοπίσουν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, θα πρέπει να στείλουν την υπόθεση στο ΣΕΠΕ και οι επιθεωρητές εργασίας να αναλάβουν δράση.

Μόνο τότε το πρόστιμο των 10.550 ευρώ ανά περίπτωση ανασφάλιστου εργαζόμενου, θα έχει ισχύ. Ουσιαστικά θα υπάρξει μια ενιαία Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις βελτιώσεις στον τρόπο επιβολής προστίμων για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Στόχος είναι να αλλάξει εντελώς το μοντέλο επιβολής προστίμων και πλέον οι χρηματικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα αφορούν την επιχείρηση στο σημείο που βρέθηκε η παράβαση και όχι το σύνολο της εταιρίας.

5. Σύνταξη από ΟΑΕΕ με εξόφληση οφειλών

Σε έως 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που θα παρακρατούνται από τη σύνταξή τους, θα μπορούν να εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν διαδοχική ασφάλιση και πρόκειται να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Βασική προϋπόθεση είναι το χρέος να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Με εγκύκλιό του, ο ΟΑΕΕ καθορίζει τον τρόπο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσων έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να λάβουν σύνταξη.

Στην περίπτωση που η οφειλή δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η εξόφλησή της θα μπορεί να γίνει με 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που θα παρακρατούνται από τη σύνταξη του οφειλέτη.

Αν όμως το ποσό της οφειλής είναι υψηλότερο των 20.000 ευρώ, για να εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και συνεπώς να ξεκινήσει η διαδικασία απονομής της σύνταξης, θα πρέπει πρώτα ο οφειλέτης να εξοφλήσει το μέρος εκείνο της οφειλής, πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε με δίμηνη καταβολή των δόσεων που θα προκύπτουν. Μόνο τότε θα μπορεί να απονεμηθεί η σύνταξη στον δικαιούχο με παρακράτηση των 40 δόσεων για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.

6. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Ασφαλιστικών Ταμείων

Δεδομένου ότι, τόσο η θέση των ασφαλιστικών Ταμείων γενικότερα όσο και ειδικότερα του ΟΑΕΕ ενδιαφέρουν το σύνολο του εμπορικού κόσμου της χώρας, η συλλογή και η αποτύπωση των στατιστικών στοιχείων ως προς τις εξελίξεις του Ταμείου μας έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, καθώς αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές του προοπτικές.  Η συλλογή, η γνώση και η επεξεργασία αυτών των στοιχείων, που δημοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο από κυβερνητικές πηγές όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας επιτρέπει να έχουμε αντίληψη της πραγματικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει κυρίως ο ΟΑΕΕ καθώς και των προοπτικών που διαμορφώνονται, μέσα στο παρόν δυσοίωνο περιβάλλον, για την μελλοντική του επιβίωση.

Πιο αναλυτικά:

6.α: Στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ –  έως 10/10/2014

 • Το 57,5% των οφειλετών του ΟΑΕΕ, που αποφάσισαν να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις τις «φρέσκες» οφειλές τους, σταμάτησε να πληρώνει και τέθηκε εκτός ρύθμισης.
 • Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, έως και τις 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, 49.641 οφειλέτες μπήκαν στην «πάγια» ρύθμιση για 196,2 εκ. ευρώ, αλλά στην πορεία οι 28.561 από αυτούς (ποσοστό 57,5%) «έχασαν» τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα οφειλές ύψους 126,3 εκ. ευρώ να μείνουν στον αέρα και μόνο 21.080 εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις έναντι ρυθμισμένων οφειλών 69,9 εκ. ευρώ.
 • «Εκτός ρύθμισης» έχει μείνει, τέλος, και το 47,3% των οφειλετών (20.415 σε σύνολο 43.185) που είχαν μπει στη ρύθμιση σε 48 δόσεις (Ρύθμιση «Νέα Αρχή»).

Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ, από την έναρξη ισχύος της έως και τις 10/10/2014  (ποσά σε €)

Ρύθμιση: «ΝέαΑρχή»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

343.561.085,57 €

344.507.626,64 €

345.541.905,95 €

346.389.218,71 €

346.942.321,02 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

160.132.098,42 €

161.070.231,90 €

157.587.393,81 €

158.407.635,61 €

147.012.510,74 €

Πλήθος ρυθμίσεων

24.193

24.320

23.944

24.071

22.770

Εφάπαξ εξόφληση

28.234.692,38 €

28.376.306,29 €

28.517.469,92 €

28.610.702,60 €

28.639.840,57 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

34.661.713,43 €

34.690.878,06 €

34.721.103,34 €

36.616.238,02 €

37.565.630,08 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

13.206.733,15 €

13.244.728,29 €

12.669.394,10 €

10.836.563,30 €

8.770.847,53 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

37.901.668,50 €

38.202.836,81 €

37.192.225,73 €

37.465.914,36 €

34.099.133,11 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016

36.179.241,08 €

36.470.828,94 €

35.484.486,72 €

35.749.841,18 €

32.456.654,51 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017

18.247.368,76 €

18.397.796,27 €

17.898.955,62 €

18.037.140,19 €

16.400.580,72 €

Απώλειες (πλήθος)

18.453

18.455

19.007

19.011

20.415

Απώλειες (€)

183.428.987,15 €

183.437.394,74 €

187.954.512,14 €

187.981.583,10 €

199.929.810,28 €

«Πάγια Ρύθμιση»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

188.414.848,87 €

191.052.318,12 €

193.545.822,79 €

193.830.151,95 €

196.159.918,17 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

82.873.782,31 €

85.495.160,54 €

85.408.394,36 €

85.582.476,04 €

69.880.977,91 €

Πλήθος ρυθμίσεων

23.934 

24.396 

24.270 

23.903 

21.080

Εφάπαξ εξόφληση

14.724.578,61 €

14.927.105,39 €

15.100.360,80 €

15.307.506,16 €

15.508.399,86 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

41.698.357,43 €

41.914.350,49 €

42.120.734,01 €

45.514.237,36 €

46.215.978,42 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

20.749.770,47 €

21.138.879,41 €

20.338.930,13 €

17.278.525,37 €

12.068.837,81 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

24.073.292,79 €

25.924.200,84 €

26.926.516,88 €

28.413.320,34 €

20.967.745,70 €

Απώλειες (πλήθος)

24.666 

24.671 

25.261 

25.282 

28.561

Απώλειες (€)

105.541.066,56 €

105.557.157,58 €

108.137.428,43 €

108.247.675,91 €

126.278.940,26 €

Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ,

μόνο κατά τη διάρκεια του 2014 (ποσά σε €)

Ρύθμιση: «Νέα Αρχή»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

111.944.183,69 €

112.980.451,27 €

114.043.439,96 €

114.954.672,24 €

115.657.695,99 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

71.739.987,56 €

72.767.847,55 €

70.954.952,29 €

71.847.353,03 €

65.464.135,07 €

Πλήθος ρυθμίσεων

11.314

11.451

11.283

11.429

10.706

Εφάπαξ εξόφληση

9.974.266,23 €

10.115.880,14 €

10.257.043,77 €

10.350.276,45 €

10.379.414,42 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

8.603.024,43 €

8.632.189,06 €

8.662.203,39 €

9.458.082,23 €

10.002.535,94 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

6.698.301,40 €

6.745.281,79 €

6.373.575,72 €

5.641.395,32 €

4.395.411,70 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

19.226.441,65 €

19.546.640,52 €

18.985.673,82 €

19.273.881,16 €

17.254.841,96 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016

18.334.998,09 €

18.644.408,73 €

18.091.096,69 €

18.370.095,65 €

16.388.409,27 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017

9.273.467,50 €

9.432.202,40 €

9.149.494,14 €

9.294.131,74 €

8.308.607,56 €

Απώλειες (πλήθος)

4.144

4.146

4.494

4.497

5.355

Απώλειες (€)

40.204.196,13 €

40.212.603,72 €

43.088.487,67 €

43.107.319,21 €

50.193.560,92 €

«Πάγια Ρύθμιση»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

125.604.853,02 €

128.257.650,42 €

130.762.599,89 €

132.790.842,68 €

135.357.401,87 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

64.461.682,39 €

67.102.157,41 €

67.361.697,04 €

69.287.736,29 €

54.917.213,81 €

Πλήθος ρυθμίσεων

16.878 

17.345 

17.352 

17.712 

15.431 

Εφάπαξ εξόφληση

9.531.373,62 €

9.733.900,44 €

9.907.155,87 €

10.114.301,22 €

10.315.194,87 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

20.261.038,16 €

20.477.031,18 €

20.682.705,02 €

23.182.713,72 €

23.780.516,59 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

17.730.097,86 €

18.124.327,12 €

17.427.306,73 €

15.262.754,21 €

10.377.265,61 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

24.073.292,79 €

25.924.200,84 €

26.926.516,88 €

28.413.320,34 €

20.967.745,70 €

Απώλειες (πλήθος)

11.208 

11.212 

11.671 

11.689 

14.548 

Απώλειες (€)

61.143.170,63 €

61.155.493,01 €

63.400.902,85 €

63.503.106,39 €

80.440.188,06 €

6.β: Στοιχεία ΚΕΑΟ για εισπράξεις από τις ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» & «Πάγιας»

 • Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου, 3.292 οφειλέτες με χρέη που προσεγγίζουν τα 378,7 εκ. ευρώ, έπαψαν να είναι συνεπείς με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (πληρωμή δόσεων).
 • Η παραπάνω τάση αποδίδεται στην επικείμενη θεσμοθέτηση ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία προβλέπει εξόφληση οφειλών έως και 100 δόσεις.
 • Μόνο για το Σεπτέμβριο έχασαν τη ρύθμιση 940 οφειλέτες στερώντας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έσοδα της τάξης των 74,9 εκ. ευρώ.
 • Η εκροή οφειλετών που επέλεξαν να ενταχθούν σε μία ή και στις δύο ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» και «Πάγιας» που υφίστανται  από τον Ιούλιο του 2013, είναι συνεχής και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αποδίδεται τόσο σε πραγματική αδυναμία πληρωμής, όσο και στην αναμονή για τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση εξόφλησης χρεών  έως και 100 δόσεις.
 • Κατά το Σεπτέμβριο, τα έσοδα τόσο από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» όσο και από την «Πάγια», ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 17.736.411 ευρώ.
 • Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις υφιστάμενες ρυθμίσεις αναμένεται να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης σε σχέση με εκείνους που θα ενταχθούν κατευθείαν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, ενώ θα υπάρξουν αυστηρότατες κυρώσεις για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν το πράττουν.
 • Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, κατά τον προηγούμενο μήνα, ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για ποσά συνολικής οφειλής 357,03 εκ. ευρώ, ενώ πιο αναλυτικά, το Κέντρο προχώρησε σε κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, για 18.662 περιπτώσεις, ενώ έγιναν 1.198 παραγγελίες κατάσχεσης κινητών και ακινήτων και προχώρησε η διαδικασία για 162 κατασχέσεις ακινήτων και 17 κατασχέσεις κινητής περιουσίας.
 • Ειδικά για τις περιπτώσεις που οφειλέτες απώλεσαν τη ρύθμιση, τα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι κινήθηκε η διαδικασία κατασχέσεων εις χείρας τρίτου, σε 3.648 περιπτώσεις, ενώ έγιναν 315 παραγγελίες κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, προχώρησε η διαδικασία για 22 κατασχέσεις ακινήτων και 6 κατασχέσεις κινητής περιουσίας, όπως επίσης και 3 αναγγελίες για πλειστηριασμούς.
 • Η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης λαμβάνει χώρα με αργούς ρυθμούς και αφορά κυρίως μεγαλοοφειλέτες.
  • Κατά τη διάρκεια του Α΄ Επταμήνου του 2014 τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ έχουν αυξηθεί οριακά, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
  • Σύμφωνα με τις προβολές του Υπουργείου Εργασίας για όλο το 2014, επίσης οριακά θα ξεπεράσουν οι ασφαλιστικές εισφορές το επίπεδο των 1,2 δις ευρώ, που έφτασαν πέρσι.
  • Το πλήθος των συντάξεων που ΟΑΕΕ έχει αυξηθεί κατά 4% κατά την περίοδο 2013-2014.
  • Αυτό σημαίνει πως ο ΟΑΕΕ χρειάζεται τουλάχιστον τα ίδια, αν όχι λίγο παραπάνω, συνολικά έσοδα (2,6 δις ευρώ: 1,2 δις ασφαλιστικές εισφορές + 1,1 δις από κρατική χρηματοδότηση + 300 εκ. ευρώ που πρέπει να εξοικονομηθούν από κάποιο άλλο κονδύλι) σε σχέση με πέρυσι, για να συνεχίσει να πληρώνει τις συντάξεις κανονικά μέχρι το τέλος του 2014.
  • Ο ΟΑΕΕ αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό  πρόβλημα, καθώς στο οκτάμηνο έχει απορροφήσει το 88,8% των συνολικών ετήσιων πιστώσεών του (710 εκ. από τα 800 που προβλέπεται να λάβει ως επιχορήγηση για ολόκληρο το έτος, ενώ το ΙΚΑ έχει απορροφήσει περίπου το 74,1% και ο ΟΓΑ το 73,8%) και σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα χρειαστεί 800 εκ. ευρώ, καθώς εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο τα έσοδα θα μειωθούν περαιτέρω, λόγω και των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών προς την εφορία.
  • Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο ΟΑΕΕ διαθέτει 776.906 άμεσα ασφαλισμένους, εκ των οποίων οι 659.000 χρωστάνε κάποιο ποσό.
  • Συνολικά, εκτιμάται ότι στο χαρτοφυλάκιο οφειλετών του ΟΑΕΕ βρίσκονται 391.647 επιτηδευματίες με οφειλή άνω των 5.000 ευρώ, με το συνολικό ύψος οφειλής να ανέρχεται  στα 9,7 δις ευρώ, με το συνολικό ενεργό χρέος, αυτό που μπορεί να εισπραχθεί, υπολογίζεται στα 6,5 δις  ευρώ. Επίσης έχουν καταγραφεί 155.880 οφειλέτες με ύψος οφειλής μεταξύ 15.001 και 59.999 ευρώ.

Πίνακας 3: Στοιχεία ΚΕΑΟ για εισπράξεις από τις ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» και «Πάγιας»

Ρύθμιση: «ΝέαΑρχή»

ΙΚΑ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Σύνολο (1)

Κύρια Οφειλή

2.595.684 €

347.638 €

210.870 €

0 €

3.154.192 €

4.605.194 €

Πρόσθετα Τέλη

1.335.561 €

59.746 €

55.695 €

0 €

1.451.002 €

«Πάγια Ρύθμιση»

ΙΚΑ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Σύνολο (2)

Κύρια Οφειλή

10.301.827 €

955.813 €

49.484 €

0 €

11.307.124 €

13.131.217 €

Πρόσθετα Τέλη

1.791.422 €

30.082 €

2.589 €

0 €

1.824.093 €

Πηγή: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Σύνολο (1) + (2) = 17.736.411 €

 

6.γ)  Στοιχεία για έσοδα ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές

6.δ)  Στοιχεία για οφειλές σε  ΟΑΕΕ

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΦΟΡΟΑΝΑΣΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 2. ΣΤΟΠ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 3. ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 4. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ
 5. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2
 6. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 1
 7. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
 8. ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 9. ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας’ ΝΑΙ μεν ΑΛΛΑ…»
 10. Ευχαριστήριο για την εκδήλωση "Η Κοζάνη ΓιορτάΖΕΙ"

Σελίδα 1 από 3